VJMA

Tập đoàn EVER (EVER GROUP) là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về y tế và thẩm mỹ công nghệ cao. EVER GROUP là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn của đội ngũ chuyên gia nghiên cứu là các giáo sư nổi tiếng với cơ sở vật chất vàcông nghệ hàng đầu Nhật Bản từ phòng nghiên cứu tới nhàmáy sản xuất tới hệ thống phòng khám, hệ thống phân phối rộng khắp Nhật Bản và trên thế giới.