VJMA

“Nhân tố tái tạo” là tên của một hoạt chất sinh lý độc đáo được sản xuất bởi tế bào gốc, một hỗn hợp cytokine được phát triển vào năm2012. Sự khác biệt lớn nhất so với các yếu tố tăng trưởng là các yếu tốtăng trưởng có tác dụng “tích cực”, trong khi các yếu tố tái sinh có tác dụng “tái sinh”. Hoạt động của các yếu tố tái tạo rất gần với hoạt động của tế bào iPS và tế bào ES, và nghiên cứu và phát triển trong tương lai có thể được mong đợi trong lĩnh vực y học tái tạo quen thuộc hơn Yếu tố tái tạo của CYSAY là một phát kiến mới có thể được ứng dụng cho mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm trong tương lai như một hỗn hợp cytokine cao cấp nhất thế giới. Nó được đăng ký làm tên thành phần mỹ phẩm “thành phần dung dịch nuôi cấy thích nghi với tế bào gốc tủy răng người bất tử hóa số 565674” bởi Hiệp hội Công nghiệp Mỹ phẩm Nhật Bản và có thể tuân theo các hướng dẫn được mô tả trong nhãn của tất cả các thành phần mỹ phẩm của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Cysay được kỳ vọng trở thành nhân tố khiến con người trở nên bất tử.